Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

bnbgct06bnbgct07 bnbgct05 bnbgct01 bnbgct02 bnbgct04 

bannertbk5809

icon show sticky วันต่อต้านยาเสพติดโลก 61 (26 มิ.ย. 61) icon update

icon show sticky งานสัปดาห์วิสาขบูชา ประจำปี 2561 (29 พ.ค. 61) icon update

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 2 ปี 2561 (25 พ.ค. 61) icon new

icon show sticky โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ (23 พ.ค. 61) icon new02

icon show sticky โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะประชาชน 61 

icon show sticky ประชุมเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ฯ (21 พ.ค. 61) 

icon show sticky โครงการแบ่งปันความห่วงใย 2561 

icon show sticky กิจกรรมวันเทศบาลฯ ปี 2561 

icon show sticky ประเพณีสงกรานต์คำตากล้า ปี 2561 

icon show sticky โครงการสานรักสานใจด้วยสายธรรม (4 เม.ย. 61)

icon show sticky กิจกรรมวันผู้สูงอายุฯ ปี 2561 (13 เม.ย. 61) 

icon show sticky ตักบาตรวันสงกรานต์ 61 (13 เม.ย. 61) 

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561 (20 ก.พ. 61) 

icon show sticky พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุฯ 61 (23 ม.ค. 61) 

icon show sticky ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ (19 ม.ค. 61) 

icon show sticky กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 2561 (12 ม.ค. 61) 

icon show sticky ตักบาตรปีใหม่ 2561 (1 ม.ค. 2561) 

icon show sticky กิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่โรงเรียนผู้สูงอายุฯ 26 ธ.ค. 60 

icon show sticky เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส แห่ดาว ปี 2560 

icon show sticky บวงสรวงปู่ตา (เลี้ยงขึ้น) 24 ธ.ค. 60 

icon show sticky กิจกรรมจิตอาสาฯ ล้างตลาดสดคำตากล้า (19 ธ.ค. 60) 

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2560 

icon show sticky กิจกรรมวิ่งการกุศลก้าวคนละก้าวอำเภอคำตากล้าฯ (12 ธ.ค. 60) 

icon show sticky นายกปริญญาร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2560 

icon show sticky โครงการอำเภอยิ้ม... เคลื่อนที่ฯ (24 พ.ย. 60) 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ ปี 2560 (1-5 พ.ย. 60) 

icon show sticky กฐินเทศบาลฯ ปี 2560 (30 ต.ค. 2560) 

icon show sticky วันปิยะมหาราช ปี 2560 (23 ต.ค. 2560) 

icon show sticky บำเพ็ญกุศลฯ ครบรอบ 1 ปีสวรรคตในหลวง ร.9 

icon show sticky เทศบาลตำบลเมืองหงส์ศึกษาดูงานฯ (19 ก.ย. 60) 

icon show sticky โครงการตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปี 2560 (Way of life) 

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2560

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2559

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2558

 

 

 

สำหรับสมาชิก

เนื้อหา

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 61

dayyasaptid6101

  > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  พร้อมด้วยพนักงาน  เจ้าหน้าที่ และกลุ่มพลังมวลชนอำเภอคำตากล้า  ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา.

dayyasaptid6102

dayyasaptid6103

dayyasaptid6104

dayyasaptid6105

dayyasaptid6106

dayyasaptid6107

dayyasaptid6108

dayyasaptid6109

dayyasaptid6110

dayyasaptid6111

dayyasaptid6112

dayyasaptid6113

dayyasaptid6114

dayyasaptid6115

dayyasaptid6116

backhome

 

รวมภาพกิจกรรม 2560

icon show sticky กิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่โรงเรียนผู้สูงอายุฯ 26 ธ.ค. 60 

icon show sticky เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส แห่ดาว ปี 2560 

icon show sticky บวงสรวงปู่ตา (เลี้ยงขึ้น) 24 ธ.ค. 60 

icon show sticky กิจกรรมจิตอาสาฯ ล้างตลาดสดคำตากล้า (19 ธ.ค. 60) 

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2560 

icon show sticky กิจกรรมวิ่งการกุศลก้าวคนละก้าวอำเภอคำตากล้าฯ (12 ธ.ค. 60) 

icon show sticky นายกปริญญาร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2560 

icon show sticky โครงการอำเภอยิ้ม... เคลื่อนที่ฯ (24 พ.ย. 60) 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ ปี 2560 (1-5 พ.ย. 60) 

icon show sticky กฐินเทศบาลฯ ปี 2560 (30 ต.ค. 2560) 

icon show sticky วันปิยะมหาราช ปี 2560 (23 ต.ค. 2560) 

icon show sticky บำเพ็ญกุศลฯ ครบรอบ 1 ปีสวรรคตในหลวง ร.9 

icon show sticky เทศบาลตำบลเมืองหงส์ศึกษาดูงานฯ (19 ก.ย. 60) 

icon show sticky โครงการตามแนวพระราชดำริฯ ประจำปี 2560 (Way of life) 

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2560 (30 ส.ค. 60) 

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2560 (24 ส.ค. 60)

icon show sticky กิจกรรมปลูกดอกปอเทืองฯ (23 ส.ค. 60) 

icon show sticky รับประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ สปสช. (17 ส.ค. 60) 

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2560 (15 ส.ค. 60) 

icon show sticky นายกฯ ปริญญาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 (12 ส.ค. 60) 

icon show sticky โครงการร่วมใจปลูกต้นกล้ายางนาฯ (28 ก.ค. 60) 

icon show sticky วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

icon show sticky นายกฯ ปริญญาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ (27 ก.ค. 60) 

icon show sticky นายกฯ ปริญญาร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (27 ก.ค. 60) 

icon show sticky โครงการล้อมบ้านด้วยรักทอถักสายธรรม (25 ก.ค. 60) 

icon show sticky บ้านสร้างคำ หมู่ 9 เข้าประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับจังหวัด (14 ก.ค. 60) 

icon show sticky กิจกรรมเตรียมถุงสำหรับปลูกดอกดาวเรืองฯ (13 ก.ค. 60) 

icon show sticky นายอำเภอคำตากล้าเยี่ยมชมฯ โรงเรียนผู้สูงอายุฯ (27 มิ.ย. 60) 

icon show sticky ผู้ว่าฯ สกลนคร ร่วมปลูกปอเทืองฯ (26 มิ.ย. 60) 

icon show sticky เทศบาลตำบลคำตากล้า ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด (26 มิ.ย. 60) 

icon show sticky โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ฯ (21 มิ.ย. 60)

icon show sticky กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง (20 มิ.ย. 60) 

icon show sticky โครงการอบรม อผส. รุ่น 4 (16 มิ.ย. 60) 

icon show sticky นายอำเภอคำตากล้า (คนใหม่) มอบนโยบายฯ (6 มิ.ย. 60) 

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2560 (30 พ.ค. 60) 

icon show sticky เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ใช้น้ำประปาฯ (25 พ.ค. 60) 

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560 (22 พ.ค. 60) 

icon show sticky โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560 

icon show sticky โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นฯ (26 เม.ย. 60) 

icon show sticky กิจกรรมวันเทศบาล 60 

icon show sticky กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 60 (13 เม.ย. 60)

icon show sticky กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ 60 (13 เมษายน 60)

icon show sticky พิธีมอบประกาศนียบัตร ป.6 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า (17 มี.ค. 60) 

icon show sticky โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนฯ 60 (14 ก.พ. - 8 มี.ค. 60)

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ปี 2560 (2 มี.ค. 60) 

icon show sticky โครงการถวายอาลัยพระบรมศพฯ และอบรมสัมนาทัศนศึกษาดูงานฯ ปี 2560 

icon show sticky ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2560

 

 

กิจกรรมวันเทศบาลฯ 2561 (24 เม.ย. 61)

daytessaban6101

    > กิจกรรมวันเทศบาล ปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล  ประจำปี 2561  ซึ่งถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ  โดยมีวัตถุประสงค์ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  ที่กำหนดให้วันที่  24  เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเทศบาล  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบถึงบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างของเทศบาล  และพนักงานจ้างของสถานธนานุบาล  ตระหนักถึงความสามัคคี  ความเสียสละ  และความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในวันดังกล่าวได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ทำงานและบำเพ็ญสาธาณะประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลตำบลคำตากล้า.

daytessaban6102

daytessaban6103

daytessaban6104

daytessaban6105

daytessaban6106

daytessaban6107

daytessaban6108

daytessaban6109

daytessaban6110

daytessaban6111

daytessaban6112

daytessaban6113

backhome

 

 

 

โครงการสานรักสานใจด้วยสายธรรม (4 เม.ย. 61)

sanlux6101

  > เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสร้างคำ-หนองพอกน้อย-นาคำ ร่วมกับเทศบาลตำบลคำตากล้า จัดโครงการสานรักสานใจด้วยสายธรรม ณ วัดมหาชัย บ้านหนองพอกน้อย โดยร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และปฏิบัติธรรม เป็นการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนและครอบครัว.

sanlux6102

sanlux6103

sanlux6104

sanlux6105

sanlux6106

sanlux6107

sanlux6108

sanlux6109

sanlux6110

sanlux6111

sanlux6112

sanlux6113

sanlux6114

sanlux6115

backhome

 

 

 

 

ประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลคำตากล้า ปี 2561

songganktk6101

   > เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร จัดโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสานและเย็นฉ่ำครับ.

songganktk6102

songganktk6103

songganktk6104

songganktk6105

songganktk6106

songganktk6107

songganktk6108

songganktk6109

songganktk6110

songganktk6111

songganktk6112

songganktk6113

songganktk6114

songganktk6115

songganktk6116

songganktk6117

songganktk6118

songganktk6119

songganktk6120

songganktk6121

songganktk6122

songganktk6123

songganktk6124

songganktk6125

backhome

 

 

 

 

 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

bannertbk5901

unnamed1 unnamed2

bannertbk5803

bannerweblink255801

gifbannerweblink255802

gifbannerweblink255803

gifbannerweblink255804

gifbannerweblink255805

gifbannerweblink255806

gifbannerweblink255903

banner 100-103

gifbannerweblink255904

gifnumfai6101

 

July 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้

มี 35 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

2168708
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1187
4571
5758
2133073
47984
93647
2168708
Your IP: 54.224.17.157
Server Time: 2018-07-16 17:37:26

คุณประทับใจงานประเพณีใดมากที่สุด

ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ - 50%
ประเพณีแห่ดาว - 0%
ประเพณีบุญเดือนสาม - 0%
ประเพณีสงกรานต์ - 50%
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 17 ธ.ค. 2015 - 00:00

เทศบาลตำบลคำตากล้า  262 หมู่ที่ 11 บ.บ่อคำ  ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร 47250

โทรศัพท์ 042-796-043 , 042-796-472 , 042-796-525  โทรสาร 042-796-576

อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.